Thẻ: Tu Viện Tả Phìn Sapa

Tu viện Tả Phìn Sapa

Tu viện Tả Phìn Sapa

Ngày đăng: 17/10/2021

Tu viện Tả Phìn Sapa Vị trí Tu viện Tả Phìn Tu viện Tả Phìn nằm ở bản Tả Phìn Sapa. Cách trung tâm thị trấn khoảng ...